Jsme sociální podnik!

„Být ostrý v obou pohledech. Jak v tom byznysovém, tak v tom sociálním. To je podle mě nejlepší model.“

Václav Pišoft, spoluzakladatel podniku SKOBA

 

SKOBA přišla na svět v roce 2015. Od začátku jsme věděli, že nejsme klasický byznys, ale nenacházeli jsme srozumitelné označení pro to, co děláme – a hlavně, proč to celé děláme. Vyhýbali jsme se označení „chráněná dílna“, i když většina našich zaměstanců má zkušenost s dlouhodobými zdravotními problémy a mají přiznaný invalidní důchod, často v tom nejvyšším stupni. Nechtěli jsme vytvářet stigmatizované prostředí, chtěli jsme vybudovat otevřený prostor tvorby naplněný dobrým pocitem ze smysluplné práce. Chtěli jsme, aby všichni z naší dílenské SKOBA party zažili profesní úspěch a ocenění od zákazníků, které nebude naředěno tím, že jsou označeni jako ti, kteří potřebují pomoc.

Opatrně jsme také naložili se svou „zelenou misí“. I když jsou výrobní postupy ve SKOBĚ šetrné, upcyklujeme staré nepotřebné materiály, používáme papíry s uznávanými ekologickými certifikacemi a naše výrobky necestují přes půlku planety, nechtěli jsme být další kapkou v greenwashingové vlně, která zalila i nečekané segmenty trhu, ne-li prakticky všechny.

Mohli jsme se také profilovat jako „lokální podnik“. Někteří ze SKOBY bydlí pár metrů od dílny, jsme tu doma a máme k Žižkovu silné vazby. Jenže pečovat o své nejbližší okolí a budovat dobré vztahy v místní komunitě je pro nás stejně tak přirozené jako dýchat čerstvý vzduch při ranní procházce kolem televizního vysílače. Koho by napadlo o tom mluvit?

Nebojte, nakonec to celé dobře dopadlo. Naše mise a hodnoty, které určují směr našeho snažení ve SKOBĚ od samého začátku a které budeme dále rozvíjet, lze srhnout pod jednu hlavičku, která nese označení „sociální podnik“.

Tímto prohlašujeme a stvrzujeme s knihařskou kosticí v ruce, že se hrdě hlásíme k níže uvedeným principům sociálního podnikání:

* * * * * * *

Cíle a poslání naší společnosti

Společnost SKOBA s.r.o. je sociálním podnikem a hlásí se k naplňování sociálního, ekonomického, místního a enviromentálního principu. Zvyšování společenského prospěchu je pro společnost stejně důležité jako dosahování zisku.

Společensky prospěšným cílem společnosti je:

 • zaměstnávání a sociální začleňování osob znevýhodněných na trhu práce (sociální cíl);
 • opětovné využití materiálů (upcyklace, recyklace) vedoucí ke zmírnění odpadové zátěže na životní prostředí a používání ekologicky šetrných výrobních procedur a materiálů (environmentální cíl);
 • rozvoj tradiční umělecko-řemeslné tvorby, a to prostřednictvím vývoje a výroby vlastních produktů (umělecký cíl);
 • vzdělávání v oblasti rukodělné tvorby pořádáním workshopů a kreativních kurzů (vzdělávací cíl);
 • utváření místního veřejného prostoru (lokální cíl);
 • podnikání v souladu s konceptem udržitelného rozvoje.

Společnost se svou činností dále hlásí k naplňování následujících principů sociálního podnikání:

Principu sociálního prospěchu

 • podíl osob ze znevýhodněných skupin tvoří více než 30 % zaměstnanců společnosti;
 • společnost poskytuje integrační podporu zaměstnancům ze skupin znevýhodněných osob; 
 • zaměstnanci a členové jsou pravidelně a systematicky informováni o chodu společnosti, výsledcích hospodaření a naplňování společensky prospěšných cílů;
 • zaměstnanci a členové jsou zapojení do rozhodování o směrování společnosti;
 • Princip ekonomického prospěchu
 • alespoň 51 % případného zisku je reinvestováno do rozvoje společnosti a/nebo naplňování společensky prospěšného cíle tak, jak je definován touto společenskou smlouvou;
 • manažerské řízení společnosti je nezávislé na externím zřizovateli či vlastníkovi; 
 • tržby z prodeje výrobků a/nebo služeb a/nebo zboží tvoří alespoň 30 % z celkových výnosů spolku;

Princip environmentálního prospěchu

 • společnost má formulované a dodržuje zásady environmentálně šetrného podnikání, výroby, spotřeby a provozu podnikatelské činnosti;

Princip místního prospěchu

 • společnost se ve své činnosti orientuje na lokální potřeby; 
 • společnost přednostně využívá místní zdroje, tj. zaměstnává místní obyvatele, nakupuje od místních dodavatelů apod. a komunikuje a spolupracuje s místními aktéry.